Aannamebeleid

Inleiding:
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van Stichting Westerlicht Zeeland. Zij zetten hun
individuele talenten in voor onze bezoekers. Samen met het bestuur vormen zij onze
organisatie. Zonder vrijwilligers kan Westerlicht niet bestaan en zou onze doelgroep niet
goed ondersteund kunnen worden.
Het uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Westerlicht heeft een
aannamebeleid geformuleerd om te waarborgen dat er een goede match is tussen de
vrijwilliger en onze organisatie. Deze goede match tussen Westerlicht en de vrijwilliger wordt
jaarlijks geëvalueerd.

Aanname van vrijwilligers:
Bij aanname van vrijwilligers worden de volgende stappen gehanteerd:
1. De locatiecoördinator van Westerlicht houdt een intakegesprek met de vrijwilliger
2. Van de vrijwilliger wordt gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen
3. De vrijwilliger wordt gevraagd om een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen
4. In de vrijwilligersovereenkomst wordt gesproken over de gedragscode voor
vrijwilligers. De gedragscode wordt met de vrijwilliger doorgenomen en door
ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst verklaard de vrijwilliger zich te
conformeren aan de gedragscode van Westerlicht
5. Vrijwilligers worden geïnformeerd over het feit dat Westerlicht een interne en externe
vertrouwenspersoon heeft
6. De locatiecoördinator voert na 2 maanden een evaluatiegesprek met de vrijwilliger


Vastgesteld d.d. 3 mei 2022 door bestuur Stichting Westerlicht Zeeland