Home

over Westerlicht

Westerlicht, Centra voor mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden
Ontmoeting
De diagnose kanker kan je leven ingrijpend veranderen.
Ook familie en vrienden krijgen heel wat te verduren.
Westerlicht is een plek voor een luisterend oor en een kop koffie.
Voor contact met lotgenoten. Gelegenheid om je hart te luchten, afleiding te vinden of voor die ene arm om je heen.
Steun
Onze deskundige vrijwilligers weten wat kanker met je doet.
Ze weten hoe fijn het is om je verhaal te kunnen delen. Daarom staan ze voor je klaar. Met een kop koffie, kennis en verschillende activiteiten. Yoga, schilderen, wandelen, ze bedenken allerlei plannen, maar staan bovenal open voor jouw behoeftes.
Heb je een vraag of een voorstel? Laat het weten.
Kennisdeling
Kanker in je leven. Hoe ga je daarmee om? Waar vind je psychische ondersteuning? Hoe ga je om met je kinderen, met je partner? Hoe moet het met je werk? Waar haal je betrouwbare informatie op het internet?
Onze vrijwilligers helpen graag.
Zo nodig met hulp van andere deskundigen. Wij zijn er voor je.